April 27, 2005

நீங்கள் இன்னும் இந்தியரா?

இன்று திரு.பாஸ்டன் பாலா அவர்களின் நீங்கள் இன்னும் இந்தியரா? படித்தேன்.


இந்தியர்களை பற்றிய என்னுடைய முன் பதிப்பு இங்கே...

ஓர் இந்தியர் தாயகம் திரும்பினால்,அவர் செய்வன:

23.What? Is that all you pay for your monthly cable?
22. Oh! So you press your light switches down for on is it??
21. Tries to use credit card in road side hotel.
20. Drinks and carries mineral water and always speaks of health consciousness.
19. Sprays deo in quantities such that he doesn't need to take bath.
18. Sneezes and says 'Excuse me'.
17. Says "Hey" instead of "Hi".
says "Yogurt" instead says "Curds".
Says "Cab" instead of "Taxi".
Says "Candy" instead of "Chocolate".
Says "Cookie" instead of "Biscuit".
Says "Freeway" instead of "Highway".
Says "Got to go" instead of "Have to go".
Says "Oh" instead of "Zero", (for 704, says Seven Oh Four instead of Seven Zero Four)
16. Doesn't forget to crib about air pollution. Keeps cribbing every time he steps out.
15. Says all the distances in Miles (Not in Kilometers), and counts in Millions. (Not in Lakhs)
14. Tries to figure all the prices in Dollars as far as possible (but deep down the heart multiplies by 43 times).
13. Tries to see the % of fat on the cover of a milk packet.
12. When need to say Z (zed), never says Z (Zed), repeats "Zee" several times, if the other person unable to get, then says X, Y, Zee(but never says Zed)
11. Writes date as MM/DD/YYYY, on watching traditional DD/MM/YYYY, says "Oh! British Style!!!!"
10. Makes fun of Indian Standard Time and Indian Road Conditions.
9. Even after 2 months, complaints about "Jet Lag".
8. Avoids eating more chili (hot) stuff.
7. Tries to drink "Diet Coke", instead of Normal Coke.
6. Tries to complain about any thing in India as if he is experiencing it for the first time.
5. Pronounces "schedule" as "skejule", and "module" as "mojule".
4. Looks speciously towards Hotel/Dhaba food.
3. From the luggage bag, does not remove the stickers of Airways by which he traveled back to India, even after 4 months of arrival.
2. Takes the cabin luggage bag to short visits in India, tries to roll the bag on Indian Roads.
1. Tries to begin conversation with: "In US ...." or "When I was in US..."

இந்த மாதிரி செய்தவர்களை நான் பார்த்திருக்கின்றேன். இப்படி ஏன் செய்ய வேண்டும்??

யாராவது சொல்லுங்களேன் ?

23 comments:

IBH said...

enakum indha forward vandhadhu...nanum rombha yosichen...but finally decided it is upto the individual to handle it...summa film kattanumenu solli idhulam panninganga he wuldnt be able continue it for long....he/she would be whipped by his friends! :)

Narayanan Venkitu said...

Ummm...I have to agree with you. I think I've done atleast 70% of this.!!

How about people moving from other countries.? Do they also talk like this.!

Lumbergh-in-training said...

thambeee, neenga thayagam thirumba varuveengalle? appo paakalaam yaaru eppadi paesuraangannu...

Praveen said...

What abt the people who say "ized" for z? :D

Ram.C said...

A week back, I got this forward....

I wanted to post in my blog.. but had some apprehensions, that guys in US may think otherwise...

Waited for the right opportunity..now grabbed by you.

Anyhow, i enjoyed the facts completely.

Kay said...

Enga blood'la american accent ooori iruku naaanga enna panna :D

Kaps said...

The list that you have given is pretty exhaustive....but I don't agree that everybody shows off in the same manner. These days credit cards are accepted almost everywhere....even in roadside hotels / dhabas.

Adaengappa !! said...

IBH..Even i think about the need for show offs..summa vetti scene potta ..as u say..vaangi kattika vendiyathu thaan..

Thanks for dropping by!!

Adaengappa !! said...

Hello Narayana Sir, Vera naatu kaaranga ippadi pannuvaangalanu theriyathu..but ASIANS intha maathiri pannuvaanga..My chinku,korean friends have told me about their possible peters..lol

Adaengappa !! said...

Abbey Manoj,Ghappa bhas....Ill meet u when i come there..appo sollu..Okya..

Adaengappa !! said...

Praveen,kay..Summa accent pottu pesinalum,English kaaranga maatiri pesamudiyathu ...konjam slowa,with proper diction pesinale pothumnu ninekiren..That works for me..
How about u??

Adaengappa !! said...

Ram,Kaps..Thanks for ur comments..Singaporela eppadi namma pasanga panra alupare??Atha pathi konjam ezhuthunga..Thanks for dropping by.....

Ram.C said...

இங்க இந்தியர்களின் போக்குவரத்து அதிகம் உள்ளதால், இந்தியாவிற்கு போகும் போது 'அளப்பறை' கொஞ்சம் கம்மி தான்...

Munimma said...

doda, ivaru apdika pona innaa panvanga, immaam kanakka reelu katreenga.

seriously, nowadays locals nammalavida minchiduvanga pola irukku, what with the call centers training them to be peetru and mary :-)

Brindha Saran said...

very interesting. In response to Narayana venkitu, I think I depends on how proud one is about their culture. As the developed world is more glamourous, we tend to take some of its traits with us. On the other hand, I have seen British people trying to influence the local people of the country they live, to take up British culture or lifestyle. They have immense pride on their identity and culture. So they always feel that the other cultures are way below them and need to be salvaged by them.
I think, the more India grows, Indians will be trying to bring in our culture to the country we have migrated to....and show peela about our ethnic knowledge and ancient knowledge.

Grey Vampire said...

hey rams dont copys sohia's cutty age foto stuff and neways why the hell dont u guys put a shout box so i can potss my updates.Flash News: Blog update blog update http://vampiresndreams.blogspot.com/2005/04/dan-brownunsualas-usual.html.....result of me finishing dan brown's books

thennavan said...

Prabhu, thanks to you I made my first Tamizh post today :-)

Kika Gops said...

Adengappa..thanks for visiting my blog. This blog is too good. Want to add some more comments on families who come from US to India.

1) Bring loads and loads of dry and wet tissues from US and keeping wiping their childrens hand or their hand to make sure no dirt or infection sets in.

2) Say Gas intead of petrol

There are lot and lot more to say..:)

Venky Krishnamoorthy said...

I always seek out my IT folks / friends before calling the tech support. You know how these folks are...

Anonymous said...

old joke!!! anyway..every one does this when they return to India after being in USA for a while..
but Adenkappa..do all of those even before coming to the USA...may be practicing..

Ganesh Venkittu said...

I Came to your blog by....guess what....

reading a comment on Freeyavedu's post where you said "innaaapaa yeithikirae"...

the way you wrote that "yeithikirae" cracked me up....as much uptight I am about correct spelling and all that, that thing cracked me up...

thanks for a good laugh..

Divya said...

\"(but deep down the heart multiplies by 43 times)\"

Exactly what I do till date.

Anonymous said...

Excellent, love it! Beanbag running patio furniture Mobile handphone video conferencing software fiat 126p Mercedes benz c230 sports coupe Clear debts government word games Rfid printers voip patanol

Blog Archive